icons8-team-649367-unsplash

Obowiązki pracodawcy – jak poprawnie zatrudnić pracownika

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia nowego pracownika, musi zadbać, aby zostały wypełnione wszelkie obowiązki z tym związane. Jest to niezbędne, gdy zostaje podpisana umowa o pracę. W przypadku umowy zlecenie czy o dzieło przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku. O czym musi pamiętać zatrudniający?

Badania lekarskie

Pracownik może rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków dopiero po przeprowadzeniu badania lekarskiego. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić skierowanie na badania. Na takim skierowaniu koniecznie muszą zostać zamieszczone informacje takie jak dane osoby zatrudnianej, rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko, informację o występowaniu warunków szkodliwych dla zdrowia. Badania te są opłacane przez osobę zatrudniającą.

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP zapewni, że każda osoba pracująca będzie wiedziała, jak wykonywać swoje obowiązki tak, aby nie wyrządzić sobie ani innym krzywdy. Szkolenie BHP musi zostać zorganizowane dla każdej zatrudnianej osoby. Musi być ono przeprowadzone przez osoby wykwalifikowane. Takie szkolenie wliczane jest do czasu pracy i podobnie jak w przypadku badań lekarskich jest przeprowadzane na koszt pracodawcy. Udział w szkoleniu BHP pracownik powinien potwierdzić na piśmie.

Podpisanie umowy

Jest to najważniejszy element, jaki koniecznie musi zostać spełniony. Osoba zatrudniana musi podpisać umowę o pracę, w której znajdą się wszelkie najważniejsze informacje, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy. Dokument musi również określać strony umowy, rodzaj umowy – na czas określony lub nieokreślony, datę zawarcia, rodzaj pracy, warunki pracy i płacy, miejsce wykonywania działań.

Podczas podpisywania umowy koniecznie muszą zostać sporządzone dwie umowy – jedna dla pracodawcy, druga dla pracownika. W przypadku późniejszych ewentualnych zmian warunków zatrudnienia obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie o tym pracownika na piśmie. Aby uniknąć błędów i wpadek, przy podpisywaniu umowy i zatrudnianiu pracownika możesz sięgnąć po porady specjalistów np. na stronie ZustonieMus.

Zapoznanie z obowiązkami

Aby pracownik mógł sprawnie wykonywać swoje obowiązki, powinien zostać dokładnie poinformowany, co będzie należało do jego zadań. W ten sposób będzie mógł się on szybciej wdrożyć w rytm i styl pracy, jaki panuje w danej firmie. Umożliwi mu to również pracę nad sobą i doskonalenie poszczególnych umiejętności. Osoba zatrudniająca powinna również poinformować zatrudnianego o zasadach, jakie panują w firmie, nawet jeśli są to reguły niepisane. W ten sposób już od pierwszych chwil pracujący będzie mógł się zaaklimatyzować w nowym otoczeniu.

Zgłoszenie do ZUS

Istotnym obowiązkiem pracodawcy jest również zgłoszenie pracownika do ZUS. Osoba zatrudniona, przez cały czas trwania umowy, podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenie należy złożyć poprzez uzupełnienie formularzu ZUS ZUA. Proces ten powinien odbyć się do 7 dni od rozpoczęcia pracy przez daną osobę.

Każdy pracodawca musi dopilnować, by zostały spełnione wszelkie warunki związane z zatrudnieniem nowego pracownika. W ten sposób zatrudniany będzie w stanie bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki i współtworzyć z innymi pracownikami efektywną kadrę.

 

Comments

comments