W dobie panującej epidemii Covid-19 coraz więcej pracodawców otwiera się na możliwości jakie daje praca zdalna. Zanim podejmiemy zatrudnienie w takiej formie warto odpowiedzieć sobie na najczęściej zadawane pytania odnośnie home-office.

Zasady pracy zdalnej nie są regulowane przez prawo pracy. FAKT.

Ze względu na to, że ta forma wykonywania obowiązków zawodowych staje się coraz bardziej popularna prawo zaczyna dopiero być odpowiednio dostosowywane do potrzeb pracowników zdalnych. Projekty zmian ustawowych są w planach na najbliższy czas, jednak jeszcze nie zostały one uchwalone. Niemniej jednak, we wszelkich sytuacjach, które mogą rodzić trudności interpretacyjne stosuje się przepisy prawa pracy w obecnym kształcie. Na chwilę obecną praca zdalna nie jest nawet prawnie zdefiniowana w tych przepisach.

Pracodawca pokrywa zawsze pokrywa koszty mediów (prąd, Internet). MIT

Pracodawca nie jest zobowiązany do tego, by pokrywać koszty związane z naszą pracą z domu. Warto jednak zaznaczyć, że zależy to od polityki firmy, dla której świadczymy usługi. W niektórych korporacjach udzielane są dopłaty, które mają amortyzować wydatki poniesione po stronie pracownika. Jak na razie takie zachowanie nie jest jednak regułą i zależy od możliwości finansowych podmiotu, który nas zatrudnia.

Pracodawca zapewnia sprzęt do pracy zdalnej. FAKT.

Na pracodawcy (w myśl ustawy potocznie zwanej „ustawą w sprawie COVID-19”) spoczywa obowiązek dostarczenia pracownikowi sprzętu, który konieczny jest do wykonywania obowiązków zawodowych. Niewydanie takiego sprzętu może być traktowane jako dyskryminacja lub mobbing. Ponadto jest możliwość korzystania z prywatnego sprzętu w ramach pracy, jednak wymaga to wniosku ze strony pracownika oraz akceptacji. Konieczne jest jednak wykorzystywanie go w taki sposób, by dane poufne oraz tajemnice firmy pozostawały bezpieczne.

Wykonywanie pracy zdalnej możliwe jest zawsze. MIT.

Warto zaznaczyć, że jednym z najbardziej istotnych czynników umożliwiających pracę zdalną jest charakter nałożonych na nas obowiązków. W przypadku wykonywania zadań związanych np. z serwisowaniem sprzętu komputerowego może być wymagane pełnienie części dyżurów z biura. Jeśli jednak nasza praca nie wymaga obecności w zakładzie pracy mamy możliwość – za zgodą pracodawcy – ubiegania się o świadczenie jej w formie zdalnej.

Pracodawca może wymagać ewidencjonowania czasu pracy, mimo, że przedtem nie było to konieczne. FAKT.

Ze względu na to, że świadczymy usługi poza zakładem pracy możliwe jest wymaganie przez pracodawcę rozliczania się przez nas z czasu spędzonego przed ekranem komputera (oczywiście w celach zawodowych). Forma jaką może to przybrać zależna jest od jego decyzji. Przykładowo może to być tabelka w Excelu z oznaczeniem dni pracujących i wolnych, czy też założenie taska w systemie zadaniowym takim jak JIRA.

Obowiązki zawodowe mogę wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. FAKT.

Co do zasady nie musimy pracować w określonym miejscu. Niemniej jednak są wyjątki od tej reguły. Pracodawca może wcześniej zdecydować na to, by takie kwestie dookreślić w warunkach wykonywania naszych zadań w formie zdalnej. Jeśli jednak ta kwestia nie pozostaje doprecyzowana w indywidualnych ustaleniach, możemy założyć, że mamy pełną swobodę wyboru tego, gdzie zorganizujemy sobie home-office.

Z tytułu wykonywania pracy zdalnej pracodawca może zmniejszyć moje wynagrodzenie. MIT.

Z racji wykonywania obowiązków zawodowych poza zakładem pracy nie zmieniają się warunki samego zatrudnienia, lecz miejsce ich świadczenia. W żaden sposób nie powinno to w negatywny sposób wpływać na wysokość naszej pensji. Co więcej – po stronie pracodawcy także mogą zostać poczynione pewne oszczędności ze względu na to, że zmniejszają się np. opłaty eksploatacyjne związane z wynajmem biura. Trzeba jednak mieć na uwadze, że są przedsiębiorcy, którzy mogą zachęcać pracowników (głównie na stanowiskach managerskich i wyżej), by część swoich zarobków oddawali celem stworzenia funduszu „na czarną godzinę”. Tego rodzaju zrzeczenie się jest dobrowolne i jest praktykowane przez określony przedział czasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here