Co wchodzi w skład ESG?

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, to termin, który odnosi się do trzech kluczowych obszarów, które są brane pod uwagę przy ocenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. W skład ESG wchodzą czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze, które mają wpływ na działalność i wyniki finansowe firm.

Czynniki środowiskowe (Environmental)

Czynniki środowiskowe dotyczą wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. W skład ESG wchodzą między innymi:

 • Emisja gazów cieplarnianych
 • Zużycie energii
 • Gospodarka wodna
 • Odpady i recykling
 • Zanieczyszczenie powietrza i wody

Przedsiębiorstwa, które skupiają się na czynnikach środowiskowych, dążą do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko poprzez zastosowanie zrównoważonych praktyk, inwestowanie w energię odnawialną i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Czynniki społeczne (Social)

Czynniki społeczne odnoszą się do wpływu działalności przedsiębiorstwa na społeczeństwo i pracowników. W skład ESG wchodzą między innymi:

 • Warunki pracy
 • Bezpieczeństwo pracowników
 • Równość i różnorodność
 • Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Zaangażowanie społeczne

Przedsiębiorstwa, które skupiają się na czynnikach społecznych, dbają o dobre warunki pracy, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, promowanie równości i różnorodności oraz angażowanie się w społeczność lokalną.

Czynniki zarządcze (Governance)

Czynniki zarządcze odnoszą się do sposobu zarządzania przedsiębiorstwem i struktury korporacyjnej. W skład ESG wchodzą między innymi:

 • Etyka biznesu
 • Niezależność zarządu
 • Przejrzystość finansowa
 • Systemy kontroli i audytu
 • Polityka wynagrodzeń

Przedsiębiorstwa, które skupiają się na czynnikach zarządczych, dążą do uczciwego i transparentnego zarządzania, zapewnienia odpowiednich systemów kontroli i audytu oraz przestrzegania etycznych standardów biznesowych.

Podsumowanie

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, to trzy kluczowe obszary, które są brane pod uwagę przy ocenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze stanowią fundamenty ESG i mają wpływ na działalność i wyniki finansowe firm. Przedsiębiorstwa, które skupiają się na ESG, dążą do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, dbają o dobre warunki pracy i angażują się w społeczność lokalną, oraz prowadzą uczciwe i transparentne zarządzanie. Zrozumienie i wdrażanie ESG jest kluczowe dla budowania zrównoważonej i odpowiedzialnej działalności gospodarczej.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z tym, co wchodzi w skład ESG i dowiedz się więcej na ten temat!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here